Spring til indhold

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Marketinghuset 360
Sidst opdateret den 2. maj 2018

Marketinghuset 360’s dataansvar
For at kunne levere konsulentydelser til andre virksomheder, behandler vi personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvilke data vi indsamler, hvor-for vi indsamler dem og hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-nemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er re-levante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

KONTAKTOPLYSNINGER
Marketinghuset 360 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til den dataansvarlige, på følgende kontaktoplysninger:

Dataansvarlig: Dorthe Hietala
Virksomhedsnavn: Marketinghuset 360
Adresse: Fredensvej 24, 3060 Espergærde
CVR: 28 91 79 96
Telefonnr: +45 28 87 70 12
Mail: dorthe@marketinghuset360.dk
Hjemmeside: www.marketinghuset360.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler og opbevarer personoplysninger på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

KUNDER
Almindelige personlysninger som vi indsamler på vores kunder er følgende:

 • Stamoplysninger: Navn på kontaktperson(er), virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Andre oplysninger: CVR-nr, betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger)
 • Følsomme personoplysninger: Vi opbevarer ikke følsomme personoplysninger på vores kunder

Normalt indsamler vi oplysningerne direkte fra vores kunder. I nogle tilfælde kan der være andre kilder som:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. CVR-nr. oplysninger
 • Kundens hjemmeside, f.eks. virksomhedens adresse
 • Debitorregistret eller lignende, i tvivlstilfælde om kundens betalingsevne

LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Almindelige personlysninger som vi indsamler på vores leverandører og samarbejdspartnere er følgende:

 • Stamoplysninger: Navn på kontaktperson(er), virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Andre oplysninger: CVR-nr, betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger)
 • Følsomme personoplysninger: Vi opbevarer ikke følsomme personoplysninger på vores leverandører eller samarbejdspartnere

Normalt indsamler vi oplysningerne direkte fra vores leverandører eller samarbejdspartnere. I nogle tilfælde kan der være andre kilder som:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. CVR-nr. oplysninger
 • Kundens hjemmeside, f.eks. virksomhedens adresse
 • Debitorregistret eller lignende, i tvivlstilfælde om betalingsevne

FORMÅL
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, og kun når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling af persondata er særligt:

 • De persondata, som kunder stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål.
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af kunders personoplysninger:

 • Levering af varer og ydelser bestilt hos os
 • Fremsendelse af salg- og marketingsmateriale i henhold til dit samtykke
 • Opfyldelse af lovkrav, udstedelse og opbevaring af faktura i henhold til bogføringsloven
 • Administration af relation til os

Formål med behandling af leverandørers og samarbejdspartneres personoplysninger:

 • Bestilling og modtagelse af varer og ydelser vi har bestilt
 • Fremsendelse af salg- og marketingsmateriale i henhold til dit samtykke
 • Betaling af varer og ydelser vi har bestilt
 • Opfyldelse af lovkrav, opbevaring af faktura i henhold til bogføringsloven
 • Administration af relation til os

LEGITIME INTERESSER
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som for eksempel:

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

KONTROL OG OPDATERING AF DATA
Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant.

Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi kunder oplyse os om relevante ændringer i data.

SAMTYKKE
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at be-handle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden dit samtykke. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  – Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodnin-ger fra offentlige myndigheder.
  – Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

OPBEVARING OG SLETNING
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som kunde, leverandør eller samarbejdspartner. Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Kunder:
Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra afsluttet kundeforhold og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav.

Leverandører og samarbejdspartnere
Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra ophøret af vort samarbejde og i overensstemmel-se med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav.

RETTIGHEDER
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplys-ninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
• Retten til indsigt i egne personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering og flytning af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysnin-ger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

REVIDERING
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk